Historiek

Transport De Rese kan reeds terugblikken op een rijkelijke en ruime ervaring in het vervoer van goederen voor rekening van derden.  Het bedrijf werd reeds in het jaar 1965 opgericht door Dhr. Gilbert De Rese, vader van de huidige bedrijfsleider Marnix De Rese.  Met 1 trekker vervoerde hij landbouwproducten (waaronder vlas) vanuit de regio over heel België maar wegens plaatsgebrek waren ze genoodzaakt uit te wijken van Zuienkerke naar de binnenhaven van Zeebrugge. Dit was het startpunt van de continue groei.

Met de komst van de grote containerschepen naar Zeebrugge werden er bijkomende trekkers aangekocht om het containervervoer op te starten.  Enkele jaren later, met de opening van de Transportzone in Zeebrugge werden er nieuwe kantoren gebouwd. Dit was de thuisbasis van Transport De Rese gedurende 15 jaar . 

http://www.tpt-derese.be/sites/default/files/images/historiek%2001.jpg

Toen werden de activiteiten van het vervoer van bulkgoederen en gevaarlijke producten sterk uitgebreid.  In diezelfde periode werd het Zeebrugs Stockagebedrijf  De Rese opgericht met de bouw van een opslagruimte in het industriepark “De Blauwe Toren” te Brugge met een totale opslagcapaciteit van 3000 m2, toen voornamelijk gebruikt voor opslag en overslag van vlas en wolproducten.

Om onze activiteiten te centraliseren en om onze klanten nog beter van dienst te zijn, rekening houdende met de gestage groei van het bedrijf, werden in het begin van het jaar 2004 nieuwe ruimere  kantoren in dienst genomen en dit tussen Brugge en Zeebrugge, in het industriepark “De Blauwe Toren”.  

Wij zien de toekomst tegemoet …!