Tankcontainers (ADR)

Een 40-tal trekkers van de totale vloot zijn volledig uitgerust om allerlei Adr transporten uit te voeren. Dergelijke voertuigen worden nauwlettend opgevolgd zodat zij ten alle tijde voldoen aan alle wettelijke Europese Adr reglementeringen, hetzij de halfjaarlijkse keuringen opgelegd door de overheid, hetzij de PBM’s (De Persoonlijke Beschermings Middelen) samen met hun Adr kit. Uiteraard zijn alle bestuurders in het bezit van een volledig Adr attest en jaarlijks krijgen ze allemaal een bijscholing zodat zij op de hoogte blijven van de jaarlijkse aanpassingen van de Adr reglementeringen.  Wij hebben zowel interne Adr veiligheidsadviseurs als externe consulenten die de chauffeurs op geregelde tijdstippen begeleiden.Alsook zijn er een 35-tal Adr chassis die dagelijks ter beschikking staan om uw containers te vervoeren.